Nowe Horyzonty  na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (online)Szkolenie pt.   „Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych”


Szkolenie I:

27-29.09.2021 r. sesja I

25-27.10.2021 r. sesja II

Szkolenie on-line w formie dwóch trzydniowych Bloków

<POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY>

Miejsce szkolenia: Platforma on-line


Szkolenie II:

11-13.10.2021 r. sesja I

03-05.11.2021 r. sesja II

Szkolenie on-line w formie dwóch trzydniowych Bloków
<POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY>

Miejsce szkolenia: Platforma on-line

<Pobierz Harmonogram szkolenia>


Szkolenie pt.   „Pomoc dzieciom z FAS i FASD”


Szkolenie I:

04-05.10.2021 r.

BRAK WOLNYCH MIEJSC - REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Platforma on-line

<Pobierz Harmonogram szkolenia>


Szkolenie II:

11-12.10.2021 r.

BRAK WOLNYCH MIEJSC - REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Miejsce szkolenia: Platforma on-line

<Pobierz Harmonogram szkolenia>


Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: nh@nh.wroclaw.pl

tel. 533-316-131   fax. 71 750-61-52

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby zatrudnione w służbach i instytucjach pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów.

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy mailowo lub faxem.

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba.


Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.