Zagrożenia społeczne, problemy?

Zagrożenia społeczne, problemy?

My skutecznie im zapobiegamy.
Centrum Profilaktyki

O nas

Centrum Profilaktyki

Nasz zespół tworzą specjaliści różnych dziedzin, dlatego możemy zwrócić się do Państwa z propozycją wsparcia w rozwiązywaniu problemów w zakresie uzależnień, przemocy, zagrożeń związanych z Internetem, tolerancji, równości i integracji społecznej oraz nabywaniu kompetencji miękkich niezbędnych do produktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. W obrębie naszych zainteresowań leży także problematyka równości, wartości demokratycznych, ekstremizmów.

opis zdjecia

Bogata oferta warsztatów, szkoleń, badań społecznych oraz autorskich pomocy edukacyjnych to nasz pomysł na kompleksowe podejście do ww. zagadnień. Połączenie bezpośredniej pracy z młodzieżą, ich opiekunami, pracownikami administracji oraz społecznością lokalną wspartej badaniami społecznymi i materiałami edukacyjnymi pozwala nam obiecać satysfakcjonujące wyniki i poprawę wskaźników w tych obszarach, które wymagają zaadresowania.

opis zdjecia

Naszą misją jest skuteczna profilaktyka poprzez wczesne wykrywanie zagrożeń, budowanie świadomości oraz edukację.

Poznaj podstawowe zagadnienia, którymi się zajmujemy.

Przemoc

Przemoc

Każdy uczeń może być świadkiem lub ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Wspieramy go, jeśli znajdzie się w podobnej sytuacji.

Zagrożenia związane z Internetem

Zagrożenia związane z Internetem

Świat sieci nie może zastępować świata rzeczywistego. Nasz program uświadamiający i edukacyjny zapobiega zagrożeniom wynikającym z uzależnienia od Internetu.

Uzależnienia

Uzależnienia

Alkohol, seks, narkotyki, przemoc czy uzależnienie od mediów – oferujemy środki ochronne oraz zapobiegawcze dostosowane do każdej sytuacji.

Tolerancja, równość

Tolerancja, równość

Społeczność jest jak orkiestra. Kiedy jedna osoba wypadnie z rytmu, tracą na tym wszyscy. Pomagamy definiować i rozwiązywać problemy oraz im zapobiegać.

Proponujemy dostosowane metody, które są ciągłym procesem dążenia do rozwiązywania problemów społecznych.

Ciągły proces

Proponujemy dostosowane metody, które są ciągłym procesem dążenia do rozwiązywania problemów społecznych.

  • Badania
  • Warsztaty
  • Szkolenia
  • Gry/materiały edukacyjne
  • Event
Badania społeczne

Badania społeczne

Opieramy się na naszych autorskich rozwiązaniach w zakresie prowadzenia ilościowych badań ankietowych. Dzięki formule on-line jesteśmy w stanie w tydzień zbadać ankietowo uczniów każdej szkoły niezależnie od jej wielkości. Wystarczy poświęcić 15 min na lekcjach informatyki lub podobnych.

Nasze badania poszerzmy o społeczność lokalną – mieszkańców, punkty sprzedaży alkoholu, pracowników w miejscach publicznych.

Każde badanie kończy się opracowaniem raportu z wynikami i zaleceniami.

Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty dla młodzieży

Nasi specjaliści pracują z młodzieżą szkolną, wykorzystując krótkie formy aktywizujące. Zajęcia odbywają się w małych grupach, czas trwania dostosowujemy do Państwa potrzeb i zaleceń.

Szkolenia dla rodziców / nauczycieli

Szkolenia dla rodziców / nauczycieli

Współpracujący z naszą instytucją trenerzy prowadzą szkolenia w formule tradycyjnej lub on-line. Nasze szkolenia charakteryzują się zwartą i przejrzystą formą, w której w krótkim czasie przekazujemy istotną wiedzę i narzędzia pozwalające na dalszą efektywną pracę.

Gry / materiały edukacyjne

Gry / materiały edukacyjne

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów, które można kupić lub wypożyczyć.

Symulator zachowania na wypadek zajęcia ogniem

Symulator zachowania na wypadek zajęcia ogniem

Kamizelka i mata na rzepy, która obrazuje, jaką techniką można gasić płomień w przypadku zajęcia się ogniem – tzw. „zatrzymaj się, padnij, obracaj się”.

Okulary imitujące

Okulary imitujące

Imitują stan upojenia alkoholowego, wpływ narkotyków, zmęczenie oczu po długiej ekspozycji na urządzenia elektroniczne.

Symulator odczuć osoby starszej / niepełnosprawnej

Symulator odczuć osoby starszej / niepełnosprawnej

Ubieralny zestaw, który imituje ograniczenia ruchu i zmysłów występujące u osób niepełnosprawnych lub starszych.

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Ulotki i plakaty z tematyką dostosowaną do adresowanego problemu społecznego.

Symulator jazdy po alkoholu

Symulator jazdy po alkoholu

Zestaw, który składa się z gokarta, pachołków i alkogogli.

Event

Event

Nasza firma posiada możliwości i doświadczenie w organizacji całościowych imprez, wyjazdów, wycieczek i innych form integracji dla dużych grup. Przykładowymi działaniami są organizacja np. Szkolnych Dni Profilaktyki lub kolonii z programem przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

Skontaktuj się z nami

Nasze sługi można zamawiać kompleksowo lub oddzielnie. Możemy uzupełnić Państwa pracę i program lub stworzyć od podstaw kompleksowy plan pracy.