"Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi."

Kurt Vonnegut

Wiedza, praktyka, pasja

Te słowa najlepiej oddają charakter naszej pracy. Młody dynamiczny zespół organizacji wspierany przez doświadczonych pracowników merytorycznych. Połączeni pasją pracujemy nad poszerzaniem horyzontów wiedzy i doświadczeń naszych Klientów.

Nasze szkolenia skierowane są w głównej mierze do pracowników administracji publicznej. Specjalizujemy się w edukacji zawodów usług społecznych. Posiadamy ogromną bazę specjalistów z zakresu prawa, administracji oraz rzeszę trenerów z zakresu umiejętności tzw. "miękkich".

Pracujemy też warsztatowo z młodzieżą szkolną. Staramy się wspierać placówki oświatowe w rozwiązywaniu problemów społecznych jak alkohol, nikotyna, narkotyki ale też przemoc, problemy w uczeniu się czy zagrożenia związane z nowoczesnymi mediami.

Świadczymy również szereg usług w zakresie badań społecznych. Największe doświadczenie posiadamy w organizacji badań ilościowych. Ankietujemy całe społeczności lokalne, gwarantując rzetelny obraz opinii i postaw panujących wśród wszystkich grup mieszkańców zarówno dorosłych jak i młodzieży. W naszych badaniach wykorzystujemy nowoczesne metody IT co pozwala na szybkie i tanie prowadzenie badań zakrojonych na szeroką skalę.

Do kogo skierowana jest nasza propozycja?

Współpracujemy z szeregiem instytucji i przedstawicieli zawodów usług społecznych. Nasze profesjonalne podejście pozwala nam na wsparcie w codziennej pracy najbardziej nawet wymagających Klientów takich jak:

  • Placówki Oświatowe (szkoły, przedszkola)
  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przemocy w Rodzinie
  • Domy Pomocy Społecznej
  • Świetlice środowiskowe
  • Zakłady Karne i Poprawcze
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • Starostwa Powiatowe
  • Sądy i Prokuratury

Nasze Rozwiązania

Cechuje nas kompleksowe podejście do pracy z grupą. Każde spotkanie z nami to pewność, że uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności poparte solidną wiedzą. Spotkania z nami skłaniają do refleksji i wyciągania własnych wniosków. Pracujemy w elastycznym cyklu edukacyjnym, który pozwala nam osiągać ponadprzeciętne wyniki w optymalnym okresie czasu, realizując następujące założenia:

TEORIA czyli podstawa, która odpowiednio przedstawiona pozwala na indywidualną pracę zgodnie z założeniami.

PRAKTYKA czyli część w której uczestnik ma możliwość w warunkach "laboratoryjnych" testować założenia teoretyczne.

DOŚWIADCZENIE tj. praktyczne zderzenie omawianych i testowanych umiejętności w rzeczywistych warunkach. Utrwala wiedzę i adaptuje podstawowe rozwiązania do swoich indywidualnych możliwości i potrzeb.

REFLEKSJA ostatnia część kompleksowego rozwiązania, możliwość do dalszego rozwoju, sprecyzowania swoich potrzeb, oczekiwań i ukształtowanie dalszego planu pracy.